?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Jan Twardowski
drygwa
Stale mówimy: Bóg nas kocha przez ludzi, Bóg przeze mnie
kocha innych, tak mam kochać ludzi, by przeze mnie kochał
Bóg.
Co to znaczy, że Bóg nas kocha? Całuje nas przez sen, głaszcze po głowie?
Człowiek Bogu jest potrzebny, bo Bóg chce kochać przez
ludzi.
Muszę odnaleźć tych, przez których Bóg mnie kocha, a potem postawić sobie pytanie: Czy ja jestem tym, przez kogo
Bóg może kochać? Czy jestem Bogu potrzebny? Czy mogę
powiedzieć, że Bóg kocha przeze mnie?
Skąd wiem, że Bóg mnie kocha?
Bóg nie może nie kochać, bo nie byłby sobą. Dlatego stał się
człowiekiem, by kochać człowieka. Miłość Boga Ojca do nas
jest miłością do swojego Syna. Gdyby nas nie kochał, nie kochałby własnego Syna.
Bóg kocha człowieka ciągle i wiernie, szuka go. Miłość miło-
ści szuka i wciąga w siebie. My mamy dać się wciągnąć, dać
się porwać w miłość Boga.